Nova emailova adresa: alexnabytok@alexnabytok.sk

História

Keď sa v 90.rokoch otvorila možnosť slobodného podnikania začal zakladateľ firmy vyrábať a predávať kriedy. Vďaka usilovnej a poctivej práci, napredoval a rokmi rozšíril výrobu o výrobu tabúľ a neskôr aj školských stoličiek a stolov. Postupom času sa firma stala na maďarskom trhu lídrom v predaji a výrobe nábytku. V roku 2003 zakladá slovenskú pobočku a pokračuje v tejto vízií aj na Slovenskom trhu.

Certifikácia

Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na kvalitu, ktorá je v súlade s požiadavkami zákazníkov. Tomu sa prispôsobuje celý systém manažérstva a kvality. Disponujeme certifikátmi Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009/ EN ISO 9001:2008 a systémom enviromentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2005/EN ISO 14001:2004. Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia spoľahlivosti podniku v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania vyjadrením spokojnosti verejných obstarávateľov Slovenskej republiky. Za rok 2015 bol ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. vyhodnotený ako SPOĽAHLIVÝ PARTNER VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Na základe tohto hodnotenia bola podniku v hodnotiacom informačnom systéme udelená Pečať spoľahlivosti, ktorú získalo v roku 2015 zo 15 925 dodávateľov verejných obstarávaní 32% vysoko hodnotených podnikov. Ing. Adriana Tinková MBA, LL.M predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. Bratislave, 26. októbra 2015