Certifikácia

Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na kvalitu, ktorá je v súlade s požiadavkami zákazníkov.
Tomu sa prispôsobuje celý systém manažérstva a kvality. Disponujeme certifikátmi Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009/ EN ISO 9001:2008 a systémom enviromentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2005/EN ISO 14001:2004.
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia spoľahlivosti podniku
v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania vyjadrením spokojnosti
verejných obstarávateľov Slovenskej republiky. Za rok 2015 bol ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. vyhodnotený
ako SPOĽAHLIVÝ PARTNER VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Na základe tohto hodnotenia bola podniku v hodnotiacom
informačnom systéme udelená Pečať spoľahlivosti, ktorú získalo v roku 2015 zo 15 925 dodávateľov verejných
obstarávaní 32% vysoko hodnotených podnikov. Ing. Adriana Tinková MBA, LL.M predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s.
Bratislave, 26. októbra 2015

Registrujte sa na odber noviniek