• Modernejšia škola 2021

  V nadväznosti na projekt „Modernejšia škola 2021“, ktorú zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorej podrobnosti nájdete v linku by sme Vám chceli ponúknuť naše služby.

  https://www.minedu.sk/oznamenie-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-na-inovativne-pristupy-priestorovych-rieseni-a-vyucby-v-zakladnych-a-strednych-skolach-aktualizacia-11-5-2021/

  Ponúkame Vám naše služby v oblasti poradenstva, tvorby cenových ponúk, a komplexného vybavenia oddychových zón, relaxačných zón, inovatívnych tried.
  Vaša zmena by mala spočívať k prístupom vo výučbe a implementovať ich do praxe. Veľmi veľa záleží od prevedenia školských lavíc a teraz máte nenávratnú šancu získať pre Vašu školu nenávratné prostriedky .

  V našom portfóliu nájdete vďaka moderný, ergonomický , inovatívny. Vybavíme Vaše učebne nadčasovým nábytkom moderného vzhľadu a technológií, či už sa jedná o frontálnu alebo skupinovú výučbu.

  Žiadajte si cenové ponuky a radi Vám poskytneme poradenstvo na alexnabytok@alexnabytok.sk

  Registrujte sa na odber noviniek